i2tdb

(via artpixie)

(via artpixie)

3000km:

(via sweethomestyle)
workman:

. (via frederic.desmots)
xtc:

dannnao:


tomato-s:


ak47:

(via peachme)
workman:

crashinglybeautiful:


tartanspartan:

Sculpture in Elephanta, India — Frank Horvat, 1953

workman:

crashinglybeautiful:

tartanspartan:

Sculpture in Elephanta, India — Frank Horvat, 1953

3000km:

none00:

(via houston, i am the problem.)
sizenote:

kinokinos:

water main (via kinokinos)

バルブ
xtc:

ampll:

yuria:

(via allcreatures)
this doesn’t seem real
Agreed.

xtc:

ampll:

yuria:

(via allcreatures)

this doesn’t seem real

Agreed.

kakeru1234:

a1a2a3:

zero1infinity:

Bar jail
workman:

kelseym:

(via loveyourchaos)
529:

workman:

typegirl:

This lovely photograph was taken by Ron Van Dongen.

529:

workman:

typegirl:

This lovely photograph was taken by Ron Van Dongen.

529:

korut:

(via dmocba)

529:

korut:

(via dmocba)